Estrellas visibles

 •     Alcor
 •     Aldebarán
 •     Algol
 •     Arturo
 •     Betelgeuse                 
 •     Cabra
 •     Cabrillas
 •     Canícula
 •     Capella o Capela
 •     Cástor
 •     Deneb
 •     Espiga
 •     Estrella Polar
 •     Formalhaut
 •     Lince o Lynx
 •     Markab
 •     Menkar
 •     Mira Ceti
 •     Mirach o Mirak
 •     Mirfak
 •     Mizar
 •     Perla
 •     Pollux o Pólux
 •     Proción
 •     Régulo
 •     Rigel
 •     RR Lira
 •     Rukbah
 •     Scheat
 •     Schédir, Shédar o Shédir
 •     Sirio
 •     Sirrah
 •     Tolimán
 •     Trapecio
 •     Vega